U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Schoonheidssalon Charlotte, gevestigd aan Akkerwinde 51 5527KL Hapert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.saloncharlotte.nl Akkerwinde 51 5527KL Hapert 0497383477

Charlotte van Hemert is de “Functionaris Gegevensbescherming” van schoonheidssalon Charlotte Hij/zij is te bereiken via charlottevanhemert@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Schoonheidssalon Charlotte verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam,  geslacht en geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Schoonheidssalon Charlotte verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - gezondheid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Schoonheidssalon Charlotte verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Schoonheidssalon Charlotte neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of –systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schoonheidssalon Charlotte bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren bewaartermijnen voor alle categorieën, max 5 jaar na uw laatste bezoek.

Delen van persoonsgegevens met derden
Schoonheidssalon Charlotte verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Schoonheidssalon Charlotte gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door schoonheidssalon Charlotte en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar charlottevanhemert@hotmail.com.  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Schoonheidssalon Charlotte wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schoonheidssalon Charlotte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@saloncharlotte.nl.